O nas

HEST...
...to prywatna firma handlowa zajmująca się detaliczną i hurtowa sprzedażą części zamiennych do samochodów i motocykli. Sklep motoryzacyjny HEST powstał w 1991 roku. Od początku powstania firmy przedmiotem naszej działalności jest sprzedaż części zamiennych do samochodów i motocykli wszystkich marek.

Tab Image

Coś więcej na temat firmy

Siedziba firmy mieści się w Piekarach Śląskich przy ulicy Wyszynskiego 85. Filia naszej firmy znajduje się w Chorzowie Batorym przy ulicy Orzeszkowej 11.

Sklep motoryzacyjny HEST oferuje części samochodowe i motocyklowe w atrakcyjnej cenie. Sukcesywnie rozszerzamy naszą ofertę, sprzedajemy asortyment w konkurencyjnych cenach, gwarantujemy dokładny dobór cześci. Naszym klientom umożliwiamy wybór pomiędzy różnymi poziomami jakości włącznie z częściami oryginalnymi, ponieważ naszą ideą jest zaproponowanie bogatej oferty asortymentowej w połączeniu z atrakcyjnymi cenami.

Nasza oferta skierowana jest dla tych klientów, którzy cenią swój czas i pieniądze...

Galeria

Poniżej przedstawiamy naszą mała galerie zdjęć.

Item Image

WordPress App Dev

WordPress
Item Image

Joomla Template Design

Joomla
Item Image

HTML5 Tmplate Design

HTML5
Item Image

CSS3 Animation

CSS3
Item Image

WordPress Theme Dev

WordPress
Item Image

Web Designing

Design
Item Image

App Developing

Developing
Item Image

HTML5 Project

HTMl5

Motoryzacyjne Ciekawostki

post image

Od czego pochodzi włoskie słowo "Fer­ra­ri­"?

Od "Ko­wal­ski­". "Fer­ra­ri" jest trzecim co do po­pu­lar­no­ści na­zwi­skiem we Włoszech i pochodzi od kowala. Dzieli ten sam rdzeń, co włoskie słowo "ferro" (żelazo) i ła­ciń­skie "ferrum" (stąd Fe jako ozna­cze­nie pier­wiast­ka­).

post image

Która firma wpro­wa­dzi­ła na rynek i pro­du­ko­wa­ła auta wy­po­sa­żo­ne w silniki z ob­ro­to­wym tłokiem?

Silnik Wankla ma wiele zalet (jest mały i cichy), ale wymaga bardzo wy­trzy­ma­łej i pre­cy­zyj­nej kon­struk­cji. Obecnie jedynym pro­du­cen­tem tych silników jest Mazda, która pracuje nad wdro­że­niem ich do aut o napędzie wo­do­ro­wym.

post image

Opony wy­ści­go­we po­zba­wio­ne bieżnika znane są jako "slick". Dlaczego nie wolno ich używać na drogach pu­blicz­ny­ch?

Tracą przy­czep­ność na wodzie. Opony typu slick oferują naj­lep­szą przy­czep­ność na suchym i czystym torze, stają się jednak bardzo śliskie przy odro­bi­nie wody. Wobec braku bież­ni­ka, który mógłby ją od­pro­wa­dzi­ć, woda tworzy warstwę między oponą a podłożem.

Przydatne Informacje